Centrum Kształcenia na
o Odległość na Wsiach

Gmina Stryszawa kontynuuje realizację projektu edukacyjnego „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach". Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież i osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Centrum zlokalizowanego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kukowie. Szczegółowych informacji o funkcjonowaniu kukowskiej placówki udziela p. Irena Targosz pod nr tel. 33 874 80 01. Informację można również utrzymać w Urzędzie Gminy Stryszawa pod nr tel. 33 876 77 14.

Korzystanie z Centrum jest bezpłatne.

Czeka tam na was:
- Nowoczesna pracownia informatyczna,
- 66 bezpłatnych kursów, realizowanych w systemie e-learning,
- Fachowa pomoc trenera opiekuna.Godziny pracy Centrum (od 1 sierpnia 2011):

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 11.00 - 17.00

Skontaktuj się z nami:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Kuków 157
34-206 Kuków
tel. (033)8748001
e-mail: targosz_2@vp.pl

W Centrum Kształcenia na Odległość Na Wsiach, zlokalizowanym w WTZ w Kukowie, można uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. ECDL jest uznanym światowym standardem określającym wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Certyfikat ECDL jest honorowany w 148 krajach świata. W Polsce studenci posiadający certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące ECDL można uzyskać u egzaminatora ECDL Ireny Targosz, e-mail targosz_2@vp.p, lub telefon (033)8748001 Certyfikat jest ważny bezterminowo.Szczególnie ciekawą ofertę kierujemy do młodzieży i osób rozpoczynających prace zawodową. Dysponujemy pakietem IPD2 zawierającym „Testy Kariery" (Test „Czy jestem przedsiębiorczy", test „Czy jestem kreatywny", test „Bilansu i kompetencji", Pakiet multimedialny o zawodach „Spacer po zawodach", Indywidualny Planer Kariery - multimedialny program do tworzenia własnego IDR „Piramida Kariery 2" - program do wspomagania procesu planowania kariery zawodowej). Posiadamy oprogramowanie IPDT zawierające między innymi zestaw - „Zakładani firmę" - przewodnik metodyczny. Dysponujemy bogatą ofertą programów edukacyjnych, wśród nich tłumacz komputerowy języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Lista dostępnych kursów w Centrach Kształcenia na Odległość:
 • Administracja systemami komputerowymi
 • Adobe Photoshop
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Asystent bankowości
 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Bhp
 • Biologia
 • Broker Ubezpieczeniowy
 • Chemia
 • Dominująca półkula mózgowa
 • Edukacja zdalna
 • Efektywne zarządzanie projektem
 • Fizyka
 • Geografia
 • Grafik komputerowy
 • Grafika menadżerska i prezentacyjna
 • Handlowiec
 • Historia
 • Jak zdobyć i utrzymać pracę
 • Język angielski J
 • ęzyk niemiecki
 • Język polski
 • Kariera– decyduję, planuję — działam
 • Księgowość
 • Matematyka
 • Ocena pracowników
 • Ochrona danych osobowych
 • Określenie indywidualnego stylu myślenia
 • Opiekun osób starszych
 • Opiekunka dziecięca domowa
 • Organizator agrobiznesu
 • Planowanie potrzeb
 • Podstawy technik informatycznych
 • Poradnictwo dla twojego sukcesu
 • Pracownik administracyjny
 • Prawo zamówień publicznych
 • Oczekiwania pracodawców autoprezentacja
 • Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie narad i spotkań
 • Przedstawiciel handlowy
 • Przetwarzanie tekstów
 • Przywództwo i zarządzanie organizacją
 • Reakcja na stres
 • Rekrutacja
 • Rodzaje inteligencji
 • Ścieżki kariery
 • Sprzedawca
 • Style uczenia się
 • Systemy motywacyjne
 • Sztuka komunikacji
 • Sztuka prezentacji
 • Techniki uczenia się
 • Telemarketer
 • Trening motywacji
 • Trening i budowanie zespołu
 • Usługi w sieciach informatycznych
 • Użytkowanie komputerów
 • Zarządzanie czasem czasu pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 • Zawody przyszłości
 • Zostań e– pracownikiem
 • A może samo-zatrudnienie...?
W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez realizatorów projektu , nasze centrum w obydwu kategoriach znalazło się w gronie laureatów (5 miejsce w kraju pod względem ukończonych kursów i pod względem zalogowanych użytkowników – w pierwszej trzydziestce). Obecnie zalogowanych jest 326 użytkowników, natomiast liczba wydanych certyfikatów przekroczyła 800 sztuk. 23 czerwca 2009 uczestniczyłam w Warszawie w konferencji zorganizowanej w gmachu Sejmu pod patronatem honorowym Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, MEN, Członkowie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektor Generalny Microsoft Polska. Organizatorzy tej ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Sojusz na rzecz zatrudnienia – wykorzystanie centrów kształcenia, do aktywizacji zawodowej ludności”, wysoko ocenili pracę Centrum, stwierdzając, że jego prężne działanie przynosi ogromne korzyści dla społeczności lokalnej, wspierając aktywizację zawodową ludności.


W dniach 15-16 grudnia zostałam zaproszona do Warszawy na ogólnopolską konferencję „E- centra przestrzenią integracji osób z niepełnosprawnością” w celu zaprezentowania działalności naszego centrum, stosowanych praktyk, współpracy i pomocy niepełnosprawnym w opanowaniu technologii komputerowych. Nasze Centrum kształcenia zostało przedstawione jako przykład wzorowej praktyki działania. W swoim wystąpieniu na tej konferencji, podkreśliłam, że osiągnięte wyniki w skali kraju, wynikają z ogromnego zaangażowania Władz Samorządowych i Wójta gminy Stryszawa w rozwój bazy oświatowej i otwarty dla wszystkich dostęp do kształcenia. materiały z konferencji
Informacje o naszej Gminie i naszym Centrum znajdą się w publikacji, przygotowanej przez Fundację Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo, jako materiał promujący dobrą, wzorcową praktykę działania. Publikacja na początku 2010 roku zostanie rozesłana do Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich , Starostw Powiatowych, Gmin. Wśród wyróżnionych Centrów Kształcenia – znaleźliśmy się również my.


Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo rozpoczyna realizację dofinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie samodzielności społecznej i komunikacji międzyludzkiej, osób niepełnosprawnych. Do jego realizacji Fundacja chce wykorzystać potencjał 10 wybranych, na terenie kraju Centrów Kształcenia Na Odległość, w których wdrożone zostaną powiązane ze sobą specjalistyczne działania mające na celu, zwiększenie zaradności życiowej i niezależności osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie. Jednym z wybranych Centrów, jest nasze Centrum Kształcenia zlokalizowane, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kukowie, Gmina Stryszawa.
Fundacja M.i I.N.R oferuje Gminie, a dokładniej jej niepełnosprawnym mieszkańcom, w oparciu o potencjał techniczny i osobowy Centrum Kształcenia na Odległość, w ramach poszczególnych działań projektowych, objęcie 7-8 osobową grupę osób niepełnosprawnych nieodpłatnym wsparciem, w skład którego wejdą:
 • profesjonalne szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyki, e-usług, nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych,
 • warsztaty rozwijania umiejętności artystyczno-manualno-plastycznych,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • konsultacje doradcze oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z beneficjentów,
 • zorganizowany 4-dniowy wyjazd integracyjny,
 • mentoring ze strony trenera samodzielności,
 • środowiskowa grupa wsparcia,
 • tematyczny portal internetowy,
 • opieka wolontariuszy,
 • materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne wspierające proces usamodzielniania się.
W ramach projektu oferujemy również:
 • dofinansowanie dojazdów beneficjentów do centrum kształcenia na odległość, gdzie świadczone będą działania pomocowe oferowane w ramach projektu,
 • sfinansowanie wybranym osobom aktywności wynikających z specjalnych potrzeb związanych z procesem usamodzielniania się, np. udziału w dodatkowych szkoleniach, seminariach, konferencjach, wyjazdach naukowych itp.,
 • sfinansowanie wybranym osobom szkoleń językowych w systemie blended-elearning.
Działania projektowe będą trwały w okresie 1.08.2010-31.03.2011 r. W przypadku pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt np. telefoniczny, z Centrum Kształcenia w Kukowie (0338748001) lub elektronicznie: e-mail targosz_2@vp.pl
Irena Targosz
Rozkład jazdyLosowe zdjęcie:

Wspierają nas:
© Copyright: www.kukow.pl 2006 - 2013, wszystkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie: Mateusz Szymski

on-line: ,wizyt ogółem: