Historia edukacji we wsi KUKÓW

Pierwsze wzmianki o szkole w Kukowie pochodzą z XIX w. Wtedy to rząd austriacki zaproponował wybudowanie budynku szkolnego. Mieszkańcy mieli jednak zapewnić jego utrzymanie oraz pensje dla grona pedagogicznego. Kukowianie niestety w tamtym czasie byli tak biedni, że nie byliby w stanie podołać temu zadaniu. Dlatego też odmówili oferty zaborców.
Początek wieku XX dla Kukowian okazał się lepszy. Poziom życia w tej wiosce wzrósł ( choć nadal był na niskim poziomie). Zaczęto organizować zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Odbywały się one w prywatnych izbach.
Potocznie nazwana "Szkoła nr. 1" mieściła się na Kukowie Dolnym w gospodarstwie Pana Lalika. Kierowało nią dwóch nauczycieli: Antoni Krysiak oraz Maria Tarczałowiczówna.

J. Banaś w swoich wspomnieniach opisuje ją tak:
"Moi koledzy, którzy do tej szkoły uczęszczali, nie mieli łatwego życia. Nauczyciele tej placówki uchodzili za bardzo surowych. Wszelkie przewinienia czy to w formie nieprzygotowania się do lekcji, czy też drobnych dziecięcych wybryków były natychmiast na miejscu rozliczane. Bili trzciną wręcz niemiłosiernie, tak iż nie wszycy moi koledzy zdolni byli na lekcji usiedzieć"

Edukacja na górnym Kukowie uznawana była we wsi za lepszą. Pierwszymi gospodarzami, którzy przyjęli uczniów pod swój dach byli: Antoni Kawa na przysiółku Ligusówka, Maria Kachel z Budzinówki , później rodzina Pindlów. Budynek ten stoi po dzień dzisiejszy przy drodze Kuków Ździebel. Nauczały dwie nauczycielki: Aniela Kazkówna i Józefa Sypowska. Panie te nie były tak surowe jak nauczyciele na "dole".


Dawny dom rodziny Pindlów.
W prawej części budynku mieściła się izba lekcyjna.

Skromne budynki, w których nieraz uczyło się 200 dzieci nie spełniały swego zadania tak jak należy. Dlatego też mieszkańcy coraz częściej myśleli o wybudowaniu prawdziwych budynków szkolnych, w których dzieci miałyby lepsze warunki do nauki. Przedsięwzięcie nie było jednak łatwe ze względu na biedę, która w tamtym czasie panowała. Jednak dzięki hojności mieszkańców, którzy nieraz oddawali na ten cel swoje ostanie pieniądze i ich pracowitości oraz wsparciu finansowym ówczesnego właściciela Kukowa Pana Hrabiego Tarnowskiego udało się wybudować we wsi dwa budynki szkolne. Prace zakończono w 1931 roku. Kierownikiem budowy był inż. Cębala z Łodygowic koło Żywca.
Uroczyste poświęcenie Kamienia Węgielnego przy szkole nr.1 odbyło się 28 października 1931 roku. Ceremonie tą odprawił Proboszcz tutejszej Parafii w Krzeszowie ks. Michał Bochenek. Pierwszymi nauczycielami w tej szkole byli m.in. Władysław Goryl, Józef Rapacz, Helena Chrapowicz i Helena Zadówka.
Przez kolejne lata życie w nowo wybudowanych szkołach toczyło się normalnym tempem. Czas ten trwał do 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy Hitlerowskie napadają na Polskę.
Okupanci zezwolili w szkole nr. 1 na przeprowadzanie zajęć oraz uczenia j. polskiego, lecz z biegiem czasu głównym językiem stał się niemiecki. Szkoła nr.2 służyła jako placówka dla niemieckiej młodzieży. Przyszedł rok 1942 a wraz z nim decyzja o zamknięciu pierwszej szkoły. Wszystkie pomoce naukowe (książki, atlasy, mapy itp.) zniszczono. W budynku tym przez pewien okres czasu mieścił się szpital dla niemieckich żołnierzy oraz szkoła dla młodzieży niemieckiej. Jesienią 1943 roku oddano do użytku jedną klasę dla młodzieży Polskiej. Niebyła ona jednak wystarczająco duża by pomieścić około 250 uczniów, którzy zadeklarowali chęć nauki w niej. Dlatego też nauka Kukowskiej młodzieży odbywała się w gospodarstwie Pana Kołodziejczyka.
Nadszedł rok 1945 a wraz z nim wiadomość o zakończeniu wojny. W Kukowie jak i w całej Polsce ludność zaczęła układać sobie życie na nowo praktycznie od zera. Także nauka sprawiała trudności. Kukowskie szkoły,które podczas wojny uległy dużym zniszczeniom nie nadawały się do spełniania swojego obowiązku tak jak należy. Dlatego też przeszły kapitalny remont.
Znaczącym rokiem był rok 1967. Na emeryturę przechodzi Antoni Juras, dyrektor szkoły, który tą funkcję pełnił od końca Wojny . Na jego miejsce przychodzi były nauczyciel S.P. w Krzeszowie Jan Pawłowski. Kolejne lata to zmiany w oświacie, a co za tym idzie zmiany w kukowskich szkołach. W gminie powstaje zbiorcza szkoła w Stryszawie 2. Podlegają jej szkoły w Krzeszowie, Lachowicach, Stryszawie 1 oraz Kurowie. Pozostałe szkoły mają być zamienione w filie lub zlikwidowane. W związku z tym szkoły w Kukowie tworzą filie ze Stryszawą. Na terenie gminy zlikwidowane zostały 3 szkoły (w Targoszowie oraz 2 na Stryszawie). Sytuacja ta trwa do roku 1990. Przez kolejne lata grono pedagogiczne w szkołach ulega częstym zmianą. W szkole nr. 1 działał zespół muzyczny prowadzony przez Jana Pawłowskiego. Pierwszymi członkami byli m.in. Wiesław Lalik, Anna Banaś, Paweł Wrona, Grzegorz Wrona, Danuta Kawa, Jadwiga Kawa, Krzysztof Kubasiak.
Rok 1999 - na emeryturę przechodzi dyrektor szkoły Jan Pawłowski, który pełnił tą funkcję przez 32 lata. Kolejnym dyrektorem zostaje Jolanta Bąk. Dyrektorem S.P. 2 jest Józef Krawczyk. Kolejne lata dla S.P. 1 to lata walk o to, by placówka ta nie została zamknięta. W 2001 roku szkoła tą tworzy filie ze szkołą nr. 2. Niestety i to nie pomogło. Pomimo sprzeciwu nauczycieli i rodziców 3 stycznia 2003 roku zapada decyzja o zamknięciu tej szkoły. Wszyscy uczniowie przeniesieni zostali do S.P. 2. Koniec tej szkoły nie oznaczał jednak zamknięcia budynku. Od 2004 roku na jej miejscu działają Warsztaty Terapii Zajęciowych dla osób niepełnosprawnych. W tym samym roku na emeryturę przechodzi Józef Krawczyk - dyrektor S.P. 2. Dyrektorem zostaje nauczycielka tej szkoły Lucyna Sikora. Pełni ona tą funkcje do dziś. W 2008 roku z nazwy szkoły usunięto cyfrę "2". Obecna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Kukowie.

Szkoła Podstawową w Kukowie:
Kuków 52
34-206 Krzeszów
Telefon: (033) 8748009
Adres www: http://spkukow.edupage.org
E-mail szkoły: sp2kukow@poczta.onet.pl


Budynek obecnej Szkoły Podstawowej w Kukowie.
Stan na 2008 rok

Rozkład jazdyLosowe zdjęcie:

Wspierają nas:
© Copyright: www.kukow.pl 2006 - 2013, wszystkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie: Mateusz Szymski

on-line: ,wizyt ogółem: